Jak zjistit, jestli je hledaný pozemek opravdu mého předka?

Našli jste v seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka, o kterém si myslíte, že je Váš předek, a Vaše rodina má nárok na tuto nemovitost? Jako první krok je třeba ověřit nebo alespoň zvýšit pravděpodobnost, že jde opravdu o Vašeho rodinného příslušníka.

Je důležité si uvědomit, jak záznam v katastru vznikl. Zápis v katastru se provádí na základě tzv. nabývacího titulu (usnesení o dědictví, kupní smlouva atd.), ve kterém jsou uvedeny údaje, které se pak vidíte v katastru. Data o nedostatečně identifikovaných vlastnících jsou tedy z doby, kdy došlo k převodu na současného vlastníka. Většina nedostatečně identifikovaných majitelů pozemků se narodila mezi lety 1890 a 1950.

icon

K identifikaci vám pomohou následující údaje

Jméno

Jméno nedostatečně identifikovaného vlastníka se musí shodovat. Katastr sice občas obsahuje překlepy a lidé se v důsledku historických událostí i přejmenovávali, ale to jsou méně časté případy.

Adresa

U části záznamů je uvedena adresa v době nabytí. Pokud tuto adresu nepoznáváte nebo jste si jisti, že na ní váš předek nikdy nebydlel, je velmi pravděpodobné, že nemusí jít o pozemek Vašeho předka.

Umístění pozemku

Lidé nejčastěji kupovali půdu v místě svého bydliště, protože ji tam mohli snadno obdělávat či spravovat. Čím blíže je tedy pozemek místům, kde váš předek žil, tím větší je šance, že právě on mohl být majitelem.

Rok narození

Tento údaj je u záznamů uváděn velmi zřídka, což komplikuje identifikaci. Pokud však takový záznam existuje, musí se přesně shodovat se záznamem o vašem předkovi.
Specifický případ je Adresa neznámá Pokud ve vašem případě není adresa známá a pouze se domníváte, že jde o Vašeho předka na základě jména a přibližné polohy, existuje několik dalších možností, jak zvýšit pravděpodobnost, že jde o Vašeho příbuzného.

Spoluvlastnictví

Pokud je pozemek vlastněn více lidmi, je pravděpodobné, že mezi spoluvlastníky existuje vztah, nejčastěji příbuzenský. V případě, že mezi spoluvlastníky jsou osoby, které znáte, je pravděpodobnější, že jde o Vašeho předka.

List vlastnictví

Jinak známý jako výpis z katastru nemovitostí. Z listu vlastnictví lze zjistit, kdo je majitelem předmětné parcely a na základě jakých právních dokumentů (například rozhodnutí o dědictví), došlo k nabytí vlastnictví parcely současným majitelem, a v některých případech lze zjistit i přesné datum nabytí vlastnictví.

Pro získání výpisu z katastru nemovitostí existuje několik možností: můžete to udělat osobně na úřadu katastru nemovitostí, přes pobočky Czech POINT, u notáře, nebo online na webu katastru nemovitostí.

Nabývací titul

Je listina sloužící k prokázání nabytí vlastnictví k nemovitosti. Může se jednat o různé typy dokumentů, jako jsou kupní smlouvy, darovací smlouvy nebo usnesení o dědictví. Pro zápis změny vlastnictví v katastru nemovitostí je nezbytné předložit nabývací listinu na příslušném katastrálním úřadu. Tento dokument je poté uložen na úřadě a je k dispozici na vyžádání. Nabývací listina obvykle obsahuje i další podstatné informace o majiteli nemovitosti. Nabývací listinu lze získat z příslušného katastrálního úřadu kýmkoliv za drobný poplatek.

Žádost o tuto listinu lze podat osobně, písemně nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky, případně online přímo na stránkách katastru. U starších listin se však může stát, že online dostupné nebudou.

Máte otázku?

Zajímá vás ještě něco jiného?

Vývoj webu
Firma
WWW.CESKAZEME.CZ s.r.o.
Rybná 716/24
110 00
Prague 1, Czechia
IČ: 17833566
Odkazy
Sociální sítě
© 2023 CeskaZeme.cz. Všechna práva vyhrazena.